Fri information – i teori och praktik


Idag är det »The International Day for Universal Access to Information« – proklamerad av UNESCO. Låt oss då kika på hur det ser ut vad gäller universell tillgång till information.