Från utgiftsindexering till inkomstindexering


Det var Göran Persson som till stor del avvecklade indexeringen av utgifter i statsbudgeten. Tack vare den uteblivna uppskrivningen kunde han därefter varje år “satsa” miljoner och miljarder på välfärden. Men det enda som hände var att utgifterna anpassades till penningvärdets försämring. Magdalena Andersson tar nu detta ett steg till – genom att i större utsträckning indexera inkomsterna.

+ There are no comments

Add yours