Framtidshopp och vanmakt


Vi är inte alls lika övertygade om att våra barn kommer få det bättre än vi. Tvärtom vet det flesta att Sverige har förändrats till det sämre under de senaste 30 åren. Vi vet att det kommer bli svårt att bryta den här utvecklingen, att den i hög grad är irreversibel. Den trygghet som gått förlorad går inte att vinna tillbaka över en natt. Kanske inte ens över en generation.

+ There are no comments

Add yours