Fossila bränslen är makt


Delar av en lokalt verksam fotografs dokumentation av sin hembygd blev bevarad till eftervärlden och finns tillgänglig på nätet. Bilder från framförallt 20- och 30-tal visar allmogen i vardag och till fest. En bild visar ett vägbygge. Män som arbetar under solen iförda skjorta och hattar med breda brätten. Handgrävandes vad som idag kallas för byaväg. Ett makalöst slit.