Fortum river 200 år gammal damm och kulturminne


Rivningen av svensk vattenkraft har börjat. Inledningvis river nu Fortum den 200 år gamla Stockmoradammen, som förstås inte hade något miljötillstånd. Sportfiskarna jublar över att de äntligen kan få nyttja sin hobby här, precis som de gjorde för 200 år sedan. Huruvida de uttrar som bor vid dämmet kommer bo kvar är en annan fråga. Fast det är klart, uttrarna konkurrerar ju med hobbyisterna om den fisk som bevisligen finns här – annars hade det inte funnits utter.

+ There are no comments

Add yours