Försvarsministrar och SD


Människor från länder varifrån den irakiska försvarsministern är bördig har, vilket alltså tydligt framgår här ovan, ofta en annan inställning än den i Sverige fordom förhärskande “gör din plikt, kräv din rätt”.