Försvarsmaktens nya personalförsörjning: Från 8 promille av en årskull behöver pliktrektyteras


På Försvarspolitiskt Arena på Almedalen presenterade regeringens utredare Annika N Christensen i sällskap med ÖB Micael Bydén och försvarsminister Peter Hultqvist de stora dragen i vad den pågående utredningen av Försvarsmaktens personalförsörjning kommer landa i. För att komma runt att försvaret betalar för dåliga löner kommer man återinföra en tvångsbaserad pliktrekrytering som kommer omfatta från 8 promille av en svensk årskull ungdomar, eller 800 personer om året.

+ There are no comments

Add yours