Föreställ dig en framtid där vi är rikare…


Tre faktorer listar Pohl sedan men en faktor glöms behändigt bort, den att vi importerar ca 100 000 bidragstagare per år, Pohl oroar sig istället över att vi blir rikare (!?) och därmed kommer efterfrågan på välfärd öka.