Föreläsningar i Österrikisk ekonomi och libertariansk teori till hösten.


Under höstterminen 2022 erbjuder Ludwig von Mises-Institutet Sverige föreläsningar i Österrikisk ekonomi och Libertariansk teori. Föreläsningarna äger rum i Stockholm och deltagande är möjligt även digitalt. Medlemmar har platsgaranti. Cirklarna äger rum varannan Tisdag kl 18:00-20:00

+ There are no comments

Add yours