Föregå med gott exempel


Austro-libertarianismen som moralfilosofi bygger på en logiskt konsekvent och koherent teori. Som libertarianer bör vi sträva efter detta även i handling. För att parafrasera Rothbard, det går bra att vara för privat ägande och samtidigt vara en tjuv, en snyltare och en bedragare. I teorin går det bra, men inte i praktiken.

+ There are no comments

Add yours