Force majeure: Försenade leveranser på grund av skogsbränder


Sverige brinner, och min hembygd är inget undantag. Jag har sen i söndags tillbringat mer tid till skogs än hemma i egenskap av deltidsbrandman, vilket påverkar mina övriga åtaganden.