Förbered dig för ekonomiskt kaos


Vi är många som ropat varg i över ett årtionde om den förestående ekonomiska kollapsen. Den har uteblivit. Istället för en ekonomisk smäll har vi bara fått ett långsamt pysande med växande klyftor mellan eliten och folken, en långsam urholkning av vårt välstånd i form av kontinuerligt stigande priser, sämre vård, sämre polis, mer våld och mer psykiskt lidande. Man måste imponeras över hur länge de lyckas hålla skorven flytande. På ytan ser allt ut att fungera. Folk har jobb och mat; börsen och fastighetspriserna fortsätter mot skyarna. Statens sedelpress delar ut bröd, regimteven bjuder på skådespel med ”nyheter” och ”Mello”.