Folkrätt


Drygt 2 miljoner av rikets invånare är födda i ett annat land än Sverige. Fler av invånarna är födda i Syrien – 193 594 st närmare bestämt – än i Finland. Även de irakiskfödda är fler än de finskfödda. Sverige sägs ha 20-40 000 samer och gruppen har rätteligen status som s.k. nationell minoritet. Jämför det med att bland de utrikes födda finns det nio nationaliteter där gruppen är större än 40 000 och född i Asien eller Afrika. Arabiska, inte finska, är rikets näst största språk och antalet invånare födda i Kina aspirerar med sina 36 000 på att passera den övre uppskattningen av antalet samer i riket.