Folkpartister på gränsen till åsiktsbrott (Fredrik Malm upptäcker Katedralen)


Där man i naturen finner asymmetrier, finner man inte sällan också någonting intressant. Enligt gängse fysikaliska modeller borde det till exempel vid universums födelse ha bildats lika mycket materia som antimateria, varpå dessa båda varianter av materia borde ha förintat varandra fullständigt.

+ There are no comments

Add yours