Folkets Fostran!


Skattefinansierad television och radio har en betydelsefull funktion som folkuppfostrare i vår lilla nordeuropeiska randstat. Så är det nämligen, vilket du i din funktion som röstboskap och skatteslav inte begriper, endast statlig media sitter på den högsta och rena sanningen!