Folk betalar vad som helst för en livsstil


Trängselskatt, sockerskatt, alkoholskatt och nu även iPhoneskatt till Copyswede. När det handlar om att betala för en livsstil, så kommer inga skatter stoppa människor. Det yttersta målet med alla produkter och tjänster till konsumenter är att få dem att tillhöra rätt livsstil, så finns det ingen ända på vad man kan ta betalt.

+ There are no comments

Add yours