“Fokusera på tillgångssidan”


Ännu en socialist har gjort utspel i media (Stampen/GP) om att man inte ska behöva betala av på sina skulder, eftersom svenskarna i medel har tillgångar. Tanken är alltså att den lilla minoritet som faktiskt har tillgångar ska få sina tillgångar beslagtagna för att kompensera övrigas skuldsättning. Socialisten är Per Olof Andersson, tidigare ordförande i Svenska Revisorsnämnden. Lustigt nog tas just de bostäderna upp i tillgångssidan, men det råkar vara så att vi en bostadsbubblekrasch så minskar just värdet på dessa bostäder. Men skulderna består.

+ There are no comments

Add yours