Flytten till Rinkeby är inställd


Regeringen ville flytta Diskrimineringsombudshennen till Rinkeby. Tanken vara att denna myndighet – om någon – skulle kunna ta de kostnader som det innebär att vara lokaliserad ocentralt. Men icke, myndigheten vill inte offra sig för det allmänna bästa.

+ There are no comments

Add yours