Flyktingvågen beror på euron


Som ekonom kan man tycka att det vore rationellt för länder med drastiskt krympande födelsetal att kompensera med ökad invandring. Även om invandring inte är ett perfekt substitut för låg nativitet torde det vara bättre än att gå in i den demografiska väggen. Grekland, Spanien och Italien går i annat fall mot en mörk framtid. Av figuren framgår att dessa länder – förutom den allvarliga eurokrisen – kommer att drabbas av en demografisk kris.

+ There are no comments

Add yours