Flyktingkrisen exponerar den svenska kärnrötan


Flyktingkrisen sätter ljuset på ett antal problematiska svenska företeelser – som egentligen inte alls har med flyktingar och invandring att göra.Svenska myndigheter följer bara gällande lagar och regler när de själva känner för det. Statens våldsmonopol, förkroppsligat av polisen, klarar inte av (eller förmår inte förstå) sin kärnverksamhet. Sverige klarar inte av skarpa lägen. Vid större katastrofer skulle landets myndigheter stå handfallna.

+ There are no comments

Add yours