Flykten från ansvar


Coronakommissionen slår i sitt andra delbetänkande fast att den svenska hanteringen av pandemin varit undermålig och präglats av senfärdighet. De inledande skyddsåtgärderna var otillräckliga för att stoppa eller ens kraftigt begränsa smiddspridningen i landet, konstateras det.

+ There are no comments

Add yours