FLASH: Omfattande IT-angrepp mot Transportstyrelsen – stänger ner verksamhet


Transportstyrelsen har enligt uppgift drabbats av ett omfattande IT-angrepp och dataintrång, via skadlig kod (trojaner/virus), som sprider sig inom myndigheten. Man har gått upp i krisorganisation och stänger nu ner åtminstone delar av verksamheten. Transportstyrelsen är främst en IT-myndighet, vars själva verksamhet är IT-system för t ex körkort och trängselskatt eller infrastrukturavgifter. Bilregistret, med vem som äger vilket fordon etc omfattas också.

+ There are no comments

Add yours