Fira inte dina fienders framgång i champagne


Vägen till fortsatt maktinnehav för socialdemokratin går inte nödvändigtvis via maximering av de egna rösterna i valet.