Fenomenet Trump


Medan Ronald Reagans popularitet byggde på hans gentlemannastil, generositet och optimism om att ”det är morgon i Amerika”, vinner Donald Trump stöd genom vulgära personattacker och hård kritik mot sakernas tillstånd i Amerika. I månadsmagasinet Axess pekar chefredaktören PJ Anders Linder på de stora skillnaderna mellan republikanska presidentkandidater nu och då.

+ There are no comments

Add yours