Feministkapitalismen


Vi kan konstatera följande, sedan kvinnorna kom ut på arbetsmarknaden har lönerna gått ner. Det handlar förstås om utbud och efterfrågan, ju fler som arbetar desto mer kan man pressa lönerna, åtminstone initialt.

+ There are no comments

Add yours