Fem saker vänstern inte förstår om ekonomin


I denna oenighetens tid är det lätt att överskatta åsiktsskillnaderna mellan människor. Sett till de faktiska åtgärderna ter sig gapet mellan de som vill ha statliga ingripanden i ekonomin och de som vill ha en fri marknadsekonomi enormt. Men detta är framförallt en konflikt om medel, inte om mål.