Fakta, dikt och skönmålning


Det är ett obestridligt faktum att vi har ett gigantiskt gap i förvärvsfrekvens mellan inrikes- och utrikesfödda. Oftast mäts detta enligt det ökända sysselsättningsbegreppet, men gapet består likväl. Att fler får jobb under en blomstrande högkonjunktur, som den Socialdemokraterna regerat under, är naturligt. Det som är intressant är gapet, ty den säger något som arbetskraftsdeltagandet.

+ There are no comments

Add yours