Experterna sågar Ylva Johanssons Chat Control


Tunga experter står på kö för att protestera mot Ylva Johanssons nya massövervakning. De menar att förslaget om Chat Control är tekniskt omöjligt, att det missar målet och att det hotar våra grundläggande fri- och rättigheter.