Exkludera Ryssland från Swift


Johan Schück för i SvD fram tanken att exkludera Ryssland från betalningssystemet Swift. Det tror jag vore ett verksamt påtryckningsmedel. Men det vore också bra av ett annat skäl. Bankernas interna betalningssystem är tekniskt sett stenålder. Det borde inte kosta 175 kronor att föra över pengar från ett bankkonto i ett EU-land till ett annat.

+ There are no comments

Add yours