Exit Emperor Trump


Vi kan konstatera att ett av trumpetens största misslyckanden, i en demokrats ögon, torde vara hans låga nivåer av brutal blodtörst. Karln har misslyckats med att starta ett enda krig under sin period i vita huset. Han har enbart sett till att försöka, så gott det gick, att hantera sina föregångares misslyckanden på den punkten. Man måste hålla i minnet att aktiv krigspolitik är av yttersta vikt för demokraternas strävan att sprida den amerikanska formen av demokrati i världen. Företrädesvis till länder som inte alls önskar ha den.…