EU:s upphovsrättsdirektiv – ett beställningsjobb för särintressen?


Man kan konstatera att det bara är nätjättarna som eventuellt klarar att leva upp till direktivets krav. Små och nya aktörer kommer att kvävas i sin linda.