EU:s samordnare mot terrorism vill se EU-lag för att kringgå kryptering


EU:s samordnare mot terrorism, belgaren Gilles de Kerchove vill att den nya Digital Services Act skall omfatta lagstiftning om kryptering.