EU:s nya nätcensur strider mot den demokratiska rättsstatens grundprinciper


EU är på väg att införa censur av icke olaglig information, utan föregående rättslig prövning.