Europol kan få direkt tillgång till din e-post och dina meddelanden


Två olika EU-förslag kan tillsammans ge Europol rätt att granska alla dina elektroniska kommunikationer, utan misstanke om brott.