Europas navel


Norditalien, ungefärligen området ovanför Toscana, har alltid varit annorlunda från resten av Italien, både påverkade av Kelter och Germaner såväl som greker och romare. Det var där renässansen började under 1400-talet. Denna återfödelse handlade till stor del om återupptäckten av vårt antika arv, de gamla skrifterna och kunskaperna som blott var tillgängliga för ett fåtal i kloster och kyrkor.

+ There are no comments

Add yours