EU vill granska innehållet i alla dina elektroniska kommunikationer


Skall all vår digital korrespondens av-krypteras, öppnas och dess innehåll granskas av maskiner? Frågan avgörs just nu i EU. Och den svenska regeringen får en nyckelroll.