EU vill förbjuda anonyma web-sidor


I sin nya lagstiftning om cybersäkerhet – NIS 2 – vill EU se ett stopp för anonyma web-sidor.