EU och internet: Ständigt dessa uppladdningsfilter


Plötsligt tycks all internet-relaterad politik i EU innehålla uppladdningfilter. Hur gick det till och vad betyder det?