EU-miljarder till forskning om övervakning


Privacy International har gjort en sammanställning över kända EU-finansierade projekt på övervakningsområdet.