EU: Korporativism mot yttrandefrihet


Nybloggat på HAX.5July.org: Corporatism vs. free speech » EU, Facebook, Twitter, Google och Microsoft har slagit sina påsar ihop för att begränsa yttrandefriehten på internet. Detta är helt oacceptabelt i en demokratisk rättsstat.

+ There are no comments

Add yours