EU-kommissionen vill ge hat och hot på nätet samma tyngd som terrorbrott


EU-kommissionen vill ändra EU:s fördrag – för att kunna använda den typ av lagstiftning som idag gäller för till exempel terrorism, människohandel och korruption – för att bekämpa hat och hot på nätet.