EU gör Europol till ett europeiskt NSA


EU gör Europols tidigare olagliga insamling av persondata om icke misstänkta medborgare laglig – och öppnar för AI och algoritmbaserade verktyg för ökat automatiserat beslutsfattande.