EU-domstolen upprepar: Det är förbjudet att använda allmän datalagring


EU-domstolen har idag – återigen – slagit fast att medlemsstater inte kan använda sig av olaglig datalagring i rättsfall.