EU diskuterar hemlig dataavläsning – för alla


Myndigheternas kamp mot kryptering – det vill säga medborgarnas rätt till privat kommunikation – går vidare.