Ett Sverige i förändring: Vi kan ha 30% muslimsk befolkning år 2050


Om trenden håller i sig kan Sverige mycket väl ha en muslimsk majoritetsbefolkning runt år 2100; i så fall kommer Sverige att ha bytt från den västerländska till den muslimska civilisationen under ett sekel.