Ett självständigt Europa en förutsättning för återupprättande av europeisk högkultur


Svensk säkerhetspolitik har under lång tid vilat på alliansfrihet i fredstid och neutralitet i krigstid.