Ett samhälle som låter sig hunsas av barn


De problem vi nu ser med ungdomsrån, förnedringar och hot som ger barn som inte ens nått tonåren dödsångest är resultatet av en politik som förts under de senaste 30 åren och kan inte förändras i en handvändning. Det är lätt för ministern att peka finger åt socialtjänst och skola när det primära ansvaret vilar på regering och riksdag, dominerad av hans eget parti under lång tid.

+ There are no comments

Add yours