Ett samhälle ingen respekterar


För en vecka sedan skrev jag apropå borgerlighetens ideologiska förvirring och vilsenhet att “arbete, frihet och ansvar” borde vara en självklar borgerlig paroll. Kravlöshet är inte en bra grund att bygga ett samhälle på – däremot ett säkert sätt att rasera tilliten i det.Exemplen på hur vårt samhälle i allt högre grad vilar på kravlöshet blir allt fler. Vi kan lägga hela kravlöshetsidén som vänstern driver i skolfrågan och på arbetsmarknaden åt sidan och ändå hitta gott om exempel.

 

+ There are no comments

Add yours