Ett land i upplösning?


Kommer vi se mer splittring i framtiden, en slags uppdelning av samhället? Där olika intressen baserade på etnisk, kulturell och religiös grund kommer att kräva särlagstiftning, privilegier samt uppdelade bostadsområden och åtskillnad?

+ There are no comments

Add yours