Ett land att skövla


Svensk elproduktion och -distribution utgör vad vi kan kalla elförsörjning. Det var en gång i tiden en nationell angelägenhet. Hushåll, företag och alla delar av offentlig sektor – från sjukvård till försvarsmakt – skulle försörjas med el. Det moderna samhällets nödvändighet.